Internet Wereld West-Friesland

Websites, ICT-beheer, (Interim)Management

Effectieve managers vertonen een hoge mate van empathie en assertiviteit en hebben over het algemeen een gezond zelfvertrouwen en een laag risicomijdend gedrag, zijn uitstekende luisteraars, geven op het juiste moment negatieve maar vooral positieve feedback en beschikken over een uitstekende zelfdiscipline. Een prettige maar niet noodzakelijke eigenschap is nog dat goede managers over een hoog energieniveau beschikken. Uit divers onderzoek komt naar voor dat succesvolle managers over de volgende competenties beschikken: charisma, visie, doorzettingsvermogen, enthousiasme, creativiteit, gedrevenheid, initiatief en oordeelsvorming. Bedrijven en organisaties komen er steeds meer achter dat het ontbreken van de zogenaamde ‘soft skills’ veel harde euro’s aan faalkosten met zich meebrengt. Maar niet iedere manager is dus even succesvol. Veel managers zijn manager geworden omdat ze goed waren in hun vak en misschien omdat ze blijk gaven van leidinggevende kwaliteiten.Maar niet iedere manager is dus even succesvol. Veel managers zijn manager geworden omdat ze goed waren in hun vak en misschien omdat ze blijk gaven van leidinggevende kwaliteiten. Of ze waren gewoon lang genoeg bij het bedrijf werkzaam. Daarbij vindt promotie van managers vaak nog plaats zonder een gegronde procedure. Bovendien, in veel situaties waren de in- en externe omstandigheden dat iemand tot manager werd gepromoveerd behoorlijk anders dan vandaag de dag. Dat vereist aanpassingsvermogen!
Veranderingen in de markt die interne verschuivingen nodig maken volgen elkaar steeds sneller op. Een groot deel van het takenpakket van de hedendaagse manager bestaat uit veranderingsmanagement. Maar wie heeft echte scholing in veranderingsmanagement gehad? Laat staan dat men weet wat medewerkers motiveert en psychologisch drijft. En dus wordt de manager stap voor stap steeds ineffectiever. Een ineffectieve manager kost de organisatie niet alleen salaris, maar een veelvoud daarvan. Disfunctioneren heeft immers een negatieve invloed op veel aspecten: de kwaliteit van processen is onder de maat, de teammotivatie is laag, de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers blijft hangen, interne of externe klanten zijn maar matig tevreden, etc. 

Wat doet IWWF voor u ?

Om al deze vraagstukken het hoofd te bieden kunnen wij u helpen. Wij helpen onze relaties succesvoller te worden door professioneler, creatiever en effectiever om te gaan met zakelijke en persoonlijke uitdagingen. Wij combineren technische affiniteit met jarenlange persoonlijke management ervaring bij blue chip ondernemingen, zelfstandig ondernemerschap, coaching- en adviesvaardigheden. Een bijzondere combinatie, die u veel voordelen biedt. Dit kan in de vorm van begeleiding bij specifieke projecten, maar kan ook in de vorm van coaching of sparringpartner of zelfs interim-management.


 

ICT Beheer

 

pexelsphoto1440727

 

Beheer is wel het ondergeschoven kindje van de ict. Veel aandacht is er voor snelheid, verandering, flexibiliteit en in het algemeen de vele mogelijkheden die ict biedt. Er wordt minder stilgestaan bij het beheer van dat alles en de toenemende complexiteit ervan. Door de toenemende aandacht voor kosten en structuur is er een kentering zichtbaar.

Wat zijn de belangrijke aandachtspunten ?

    Meer structuur, opgelegd vanuit het bedrijfsbelang. Dit wordt afgedwongen door onder meer wet- en regelgeving; voor het binnen korte tijd ophoesten van een specifieke mail of mailwisseling van een bepaalde persoon is goed beheer nodig. Voor het stabiel draaiend houden van ict, sterker nog: voor het hebben van een goede basis, is beheer broodnodig. En aangezien ict steeds onmisbaarder is en uitval dus steeds kostbaarder, groeit het besef dat goed beheer van levensbelang kan zijn.
    Tegelijkertijd ook kostenbesparing, eveneens vanuit het bedrijfsbelang. De tijden van budgetten die evenredig of meer groeiden met het ict-gebruik zijn allang voorbij. De druk neemt nu echter toe; efficiency is de eis, van de directie die dan ook meer en meer meekijkt. Beheer mag niet teveel kosten. Sterker nog; beter beheer moet juist kosten besparen, ook van en voor de beheeractiviteiten zelf.
    Rationalisatie van beheer, gericht op de geboden functies voor het bedrijf en de eindgebruiker. Dit leidt er toe dat de ict over interne deelgebieden heen moet kijken. Systeembeheer en -onderhoud kwam vroeger neer op bijvoorbeeld een enkele computer. Tegenwoordig is 'het systeem' niet meer gedefinieerd in ict-termen maar in bedrijfs- of eindgebruikerstermen: bijvoorbeeld 'het systeem e-mail'.
    In meerdere lagen en toch ook nog functiegericht. In het gerationaliseerde beheer is het te beheren systeem veel breder, groter. Wat in ict-termen meerdere zaken en lagen omvat. De mailserversoftware, het besturingssysteem waar het op draait en de onderliggende serverhardware, maar ook de netwerkverbinding, de beschikbare bandbreedte en zelfs de mailclientprogrammatuur. In een extreem geval kan zelfs de spamfiltering erbij betrokken worden. Deze kruislingse blik op beheer doet echter niets af aan de validiteit van de 'traditionele' benadering van systeembeheer en -onderhoud. De componenten blijven gewoon nodig als onderlaag voor de geboden functies.
    Betere beveiliging. Een andere doorkruising gebeurt door beveiliging. De koppeling tussen beheer en beveiliging is er al jaren, maar ook dit staat nu meer in de aandacht. Zonder goed beheer geen goede beveiliging. Dit slaat enerzijds op het bepalen wie (gebruiker) en wat (applicatie) er toegang heeft tot wat (applicatie, netwerk, server en opslag, kortom: ict-service) en wanneer, maar anderzijds ook op het testen en doorvoeren van beveiligingsmaatregelen. Dat laatste omvat zowel het technische aspect van patches als het beheeraspect van regels, policies.
    Inzicht achteraf, gebeurtenissen en handelingen kunnen achterhalen. En ook in het negatieve geval is goed beheer nodig: als de beveiliging heeft gefaald, is doorbroken. Dan moet er nagegaan worden wat er waar door wie is gedaan, en wanneer. Wat er is aangepast, gecorrumpeerd, gekopieerd of gewist. Om de schade in te schatten, het puin te ruimen en de gaten goed te dichten.

Op al deze gebieden kunnen wij u van dienst zijn. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvende afspraak.


 

Websites

 

pexelsphoto367273

 

Wat is eigenlijk belangrijk bij een goed website ontwerp? Belangrijk is dat u zich als bedrijf of individu op een manier laat presenteren die bij u past en dat uw site een prettige maar professionele uitstraling heeft. Uw website is immers uw gezicht naar buiten toe en tegenwoordig loopt een groot deel van de interactie met potentiele klanten via uw website. Uw website is vaak de eerste indruk die een potentiele klant van uw bedrijf heeft. IWWF ontwerpt websites met een eigen gezicht, een origineel design en geavanceerde eigentijdse technieken die de ervaringen van de gebruiker van de site optimaliseren.

Joomla positiesIWWF maakt gebruik van het Joomla Content Management Systeem (CMS). Met dit CMS is de layout gescheiden van de inhoud (content) en is het voor de gebruiker makkelijker om pagina's aan te passen en toe te voegen. Door het gebruik van een CMS kan de website eigenaar zelf alles aanpassen zonder tussenkomst van een (externe) webmaster.

De ontwerpen van de websites doen wij met behulp van gestandardiseerde software waardoor het ontwikkelprocess veel korter is dan als er direct in een programmeertaal een site ontwikkeld wordt. Hoewel er wel linieten zijn aan de layout van de pagina's is de diversiteit voldoende om goede functionele websites te ontwerpen.

Diverse uitbereidingen zijn mogelijk bij Joomla. Er is een uitgebreide community van ontwikkelaars die honderden extra modules geschreven hebben.